logo

010-87750322

咨询、报名、合作、答疑

全球旅游签证办理及收费


 

美国             十年多次            停留180天        办理费: 1500元
加拿大         个人旅游签         停留180天        办理费: 1200元
英国             二年多次            停留180天        办理费: 1400元
俄罗斯         个人旅游签         停留21天          办理费: 1000元
澳大利亚     个人旅游签          停留90天          办理费: 1200元
新西兰        个人旅游签          停留90天          办理费: 1600元
法国\意大利\瑞士\西班牙\德国                         个人旅游                     办理费: 1000元
希腊\荷兰\瑞典\芬兰\丹麦\奥地利\葡萄牙       个人旅游                     办理费: 1100元
泰国          个人旅游签           停留59天             办理费: 350元
新加坡       个人旅游签           停留30天            办理费: 380元
马来西亚   个人旅游签           停留15-30天      办理费: 350-450元
斯里兰卡   个人旅游签           停留30天             办理费:480元
日本          个人旅游签          停留15天            办理费:480元
 
韩国          个人旅游签          停留15天            办理费:480元
 
菲律宾       个人旅游签          停留90天           办理费:480元

越南           个人旅游签          停留30天           办理费:480元

 
缅甸           个人旅游签          停留22-30天      办理费:600元
印度           个人旅游签          使馆批复            办理费:650元
柬埔寨       个人旅游签          停留30天            办理费:450元 
    
尼泊尔       个人旅游签          停留30-90天       办理费:280-400元      
孟加拉       个人旅游签          停留30天           办理费:1600元      
以色列       个人旅游签          使馆批复            办理费:650元      
 


想去哪里转转,我们都支持你!

有需要办理的朋友可以联系我! 咨询电话:010-87750322,15801144267(同微信,李老师)!